Veřejné zakázky Vodovodů a kanalizací Hodonín, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
IČO: 49454544
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-005810
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/vodovody-a-kanalizace-hodonin-a-s_539/

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Bzenec - zkapacitnění řadu II. etapa
podlimitní Hodnocení 27.05.2019 06.09.2019 09:00
„Bzenec – zkapacitnění řadu I. etapa“
podlimitní Vyhodnoceno 06.03.2019 03.07.2019 09:00
VaK Hodonín - Dodávky elektrické energie 2020 - 2022
nadlimitní Hodnocení 01.03.2019 15.04.2019 13:00
všechny zakázky