Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Bzenec - zkapacitnění řadu II. etapa
podlimitní Zadáno 27.05.2019 06.09.2019 09:00
„Bzenec – zkapacitnění řadu I. etapa“
podlimitní Zadáno 06.03.2019 03.07.2019 09:00
VaK Hodonín - Dodávky elektrické energie 2020 - 2022
nadlimitní Zadáno 01.03.2019 15.04.2019 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016