Veřejná zakázka: Bzenec-zkapacitnění řádu IV. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 11
Systémové číslo: P23V00000004
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 09.06.2023
Nabídku podat do: 03.07.2023 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Bzenec-zkapacitnění řádu IV. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zadavatel zadává tuto veřejnou zakázku na stavební práce v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího vodovodního přivaděče. Jedná se výměnu stávajícího potrubí z oceli za nové potrubí z litiny.
Zkapacitněni této části výtlačného řadu koncepčně navazuje na předchozí zkapacitnění výtlačného potrubí (výtlaku) surové vody z prameniště Moravský Písek do UV Bzenec a na stavbu rozšířeni akumulace vodojemu Vracov II, která byla realizována v rámci projektu Střední Pomoraví I Hodonínsko.
Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky včetně projektové dokumentace a výkazu výměr tvoří přílohu této dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Hodonín

Zadavatel

 • Úřední název: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
 • IČO: 49454544
 • Poštovní adresa:
  Purkyňova 2933/2
  69511 Hodonín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-005810

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vak-hod.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy