Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka elektřiny na období 01.01.2025 – 31.12.2025
nadlimitní Zadáno 20.02.2024 20.02.2024 00:00
Bzenec- zkapacitnění řadu IV. Etapa- nové vyhlášení
mimo režim ZZVZ Zadáno 07.12.2023
Dodávka elektřiny na období 01.01.2024 – 31.12.2024
nadlimitní Zadáno 23.10.2023 24.10.2023 08:00
Kombinovaný tlakový vůz
nadlimitní Zadáno 25.09.2023 25.10.2023 08:00
Bzenec-zkapacitnění řádu IV. etapa
podlimitní Zrušeno 09.06.2023 03.07.2023 14:00
VaK Hodonín - Dodávky elektrické energie 2020 - 2022
nadlimitní Zadáno 01.03.2019 15.04.2019 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016